Aktuality

.
Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovilo za
hlavného odborníka v odbore geriatria prof. MUDr. Silvestra Krčméryho, CSc.

.

„Veľmi dôležité sú interdisciplinárne stretnutia a tie by som rád rozšíril aj na našich kongresoch. Tešíme sa, ak sa v kontexte kongresu vieme stretnúť nielen ako kardiológovia, ale vieme hovoriť s internistami, … Ale aj s geriatrami: veď drvivá väčšina pacientov v kardiológii je v geriatrickej vekovej kategórii, no väčšina z nás nemá osobitnú erudíciu ako manažovať organizmus v staršom veku.“ In: Reflexia XXII. kongresu Slovenskej kardiologickej spoločnosti v odpovediach profesora Hatalu. Cardiology Lett 2017; 26 (6): 313 – 318.