Časopis Geriatria

Vedeckým a odborným časopisom SGGS je časopis Geriatria, ktorý vychádza od roku 1995. Prináša články zo všetkých oblastí geriatrie a gerontológie, vychádza štvrťročne, je recenzovaný, ISSN je 1335-1850, náklad časopisu je 3000 kusov. Podľa prieskumu patrí Geriatria k najčítanejším slovenským lekárskym časopisom.

Dlhoročným vedúcim redaktorom časopisu bol od jeho založenia až do svojej smrti prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc, ktorému aj za túto činnosť v prospech slovenskej geriatrickej obce patrí trvalá vďaka SGGS. V redakčnej rade Geriatrie sú významné osobnosti slovenskej a českej geriatrie, v redakčnom kruhu pôsobia význační európski gerontológovia a geriatri.

Pokyny autorom