Členstvo

v Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti

Prosíme záujemcov o členstvo v Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti (SGGS), aby si vytlačili pripojenú prihlášku, vyplnili ju a poslali na adresu uvedenú na jej konci. SGGS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktorá za poplatok udržuje databázu členov SGGS, preto musíme pri prihlasovaní sa za člena SGGS používať prihlášku SLS.

 

Prihláška za člena SGGS

Prihláška za člena SGGS, ak ste už členom SLS