Podujatia

 

New:

XIX. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
20. – 22. mája 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso,
s hlavnou témou 
Osobitosti farmakologickej a nefarmakologickej liečby
vo vyššom veku
                                                                       I. informácia

 

XXII. brněnský geriatrický den a 13. brněnsko-bratislavské gerontologické sympozium
s hlavnou témou    Diabetes a jeho medicínské i sociální konsekvence – včetně komplikací.
V stredu 18.3.2020 od  8:15 v kinosále FN Brno, Jihlavská 20.

 

Prebehlo: 31. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
13. novembra 2019 o 13:30 hod.,  UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
s hlavnou témou   GERIATRIA – klinické kazuistiky     Program

 

Prebehlo: XVIII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
29. – 31. mája 2019, Hotel Dukla, PREŠOV
s hlavnou témou   KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKY CHORÝCH SENIOROV        
Program

 

Prebehlo:  XVII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
23. – 25. mája 2018, Hotel PATRIA Štrbské Pleso,
s hlavnou témou   AKÚTNA GERIATRIA             Program
registrovaných bolo:    229 účastníkov

 

Prebehlo:   30. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
7. novembra 2018,  UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
s hlavnou témou   GERIATRIA – klinické kazuistiky           Program