Podujatia

 

XXI. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťouprogram
5. – 7. septembra 2022, Štrbské Pleso, Hotel Patria.    

 

XXI. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
5. – 7. septembra 2022, Štrbské Pleso, Hotel Patria.                                      Prvá informácia

 

Prebehlo:  XX. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
8. – 10. septembra 2021, PREŠOV, Hotel Dukla,
s hlavnou témou Starostlivosť o seniorov v období pandémie Covid-19         Program

 

Prebehlo:  XIX. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
7. – 9. septembra 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso,
s hlavnou témou Osobitosti farmakologickej a nefarmakologickej liečby
vo vyššom veku      
 
Program

 

Prebehlo:  31. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
13. novembra 2019 o 13:30 hod.,  UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
s hlavnou témou   GERIATRIA – klinické kazuistiky        Program

 

Prebehlo:  XVIII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
29. – 31. mája 2019, Hotel Dukla, PREŠOV
s hlavnou témou   KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKY CHORÝCH SENIOROV        
Program

 

Prebehlo:  XVII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
23. – 25. mája 2018, Hotel PATRIA Štrbské Pleso,
s hlavnou témou   AKÚTNA GERIATRIA             Program
registrovaných bolo:    229 účastníkov

 

Prebehlo:   30. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
7. novembra 2018,  UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
s hlavnou témou   GERIATRIA – klinické kazuistiky           Program