Podujatia

XX. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
8. – 10. septembra 2021, PREŠOV, Hotel Dukla
Hlavná téma: Starostlivosť o seniorov v období pandémie Covid-19

Program

 

XX. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
8. – 10. septembra 2021, Hotel Dukla, PREŠOV
Hlavná téma:    Starostlivosť o seniorov v období pandémie Covid-19

I. informácia

 

Prebehlo: XIX. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
7. – 9. septembra 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso,
s hlavnou témou Osobitosti farmakologickej a nefarmakologickej liečby
vo vyššom veku
                                                         
    

Program

 

Prebehlo: 31. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
13. novembra 2019 o 13:30 hod.,  UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
s hlavnou témou   GERIATRIA – klinické kazuistiky     Program

 

Prebehlo: XVIII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
29. – 31. mája 2019, Hotel Dukla, PREŠOV
s hlavnou témou   KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKY CHORÝCH SENIOROV        
Program

 

Prebehlo:  XVII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
23. – 25. mája 2018, Hotel PATRIA Štrbské Pleso,
s hlavnou témou   AKÚTNA GERIATRIA             Program
registrovaných bolo:    229 účastníkov

 

Prebehlo:   30. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
7. novembra 2018,  UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
s hlavnou témou   GERIATRIA – klinické kazuistiky           Program