Domáce

XVIII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
29. – 31. mája 2019, Hotel Dukla, PREŠOV
s hlavnou témou   KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKY CHORÝCH SENIOROV

NEW:     Program a informácie

.

Prebehlo: 30. celoslovenská geriatrická konferencia s medzinárodnou účasťou
7. novembra 2018 s hlavnou témou  GERIATRIA – klinické kazuistiky

Prebehlo: XVII. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou
23. – 25. mája 2018, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso,
s hlavnou témou   AKÚTNA GERIATRIA