Akreditované

Podľa vedomostí SGGS je špecializačné štúdium v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike
akreditované na troch miestach: